Khi nào trẻ mọc răng hàm?
Mọc răng là một trong dấu mốc phát triển quan trọng của trẻ. Mỗi chiếc răng nhú lên đánh dấu thêm một bước phát triển của trẻ và đòi hỏi người mẹ phải có kiến thức về chăm sóc trẻ trong thời kỳ mọc răng. Để giúp mẹ trang bị thêm kiến thức chăm sóc… (0 comment)