Trẻ bị sốt có uống vitamin A được không?
Vitamin A là loại vitamin có ích cho cơ thể trẻ em. Thế nhưng không phải là đứa trẻ nào, và trong bất kể trường hợp nào cũng có thể uống vitamin A được, nếu sử dụng không khoa học sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Vì thế mà có nhiều người đã… (0 comment)