Kiến ba khoang có cánh không, có bay được không? cắn có lây không?
Kiến ba khoang còn có tên gọi khác là kiến khoang, kiến kim, cằm cặp, kiến cong,… là một loại bọ cánh cứng, tên khoa học của nó là Paederus fuscipes. Trong những năm gần đây, kiến ba khoang xuất hiện nhiều ở các khu dân cư, nơi có những cánh đồng lúa, thường xuất… (0 comment)